Personvernserklæring

 

Klikk her for å endre dine personvernspreferanser hos Sauda Fjordhotell.

 

Ditt personvern er viktig for Sauda Fjordhotell (SFH) og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger hos SFH skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvem er behandlingsansvarlig?

SFH bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes

Behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles hos SFH er daglig leder. Det er likeså daglig leder som har det administrative og operasjonelle ansvaret for etterlevelse av personvern hos SFH.

Hva er formålet?

For å kunne administrere hotellbookinger og tilby overnatting til våre gjester er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, fødselsdato, detaljer om overnattingen (navn på hotell, romnummer, pris, betalingsmåte, antall døgn, antall gjester osv.), passnummer (kun for gjester med registrert adresse i utlandet), arbeidsgiver (for overnattinger i regi av firmaavtale).

 

Registrerte gjester kan ved samtykke få tilbud og nyhetsbrev tilsendt pr e-post. For å kunne oppfylle denne avtalen er det nødvendig å behandle blant annet navn, adresse, telefonnummer samt e-postadresse.

Vi tilbyr gratis Wifi på vår hotell. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle blant annet IP-adresse og MAC-adresse.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for SFH sin lagring av personlige opplysninger om vår gjester er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste.

I tillegg foreskriver Utlendingsloven og Utlendingsforskriften at vi må oppbevarer fortegnelse over overnattende. Denne fortegnelse må utleveres til Politiet på deres forlangende. Dette gjelder ikke for innenlandske og nordiske borgere.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

SFH inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Hvilke rettigheter har du?

I den utstrekning det ikke forhindre oss i å oppfylle våre rettslige forpliktelser, har du rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv.

Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til admin@saudafjordhotell.com eller eventuelt per post til Sauda Fjordhotell, Sjøen 2, 4208 Saudasjøen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Hvordan sikres opplysningene?

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om SFH sine retningslinjer og rutiner for personvern.

Personopplysninger som behandles av SFH lagres i utgangspunktet på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Kontaktinformasjon

Har du noen spørsmål eller innsigelser til SFH sin behandling av personopplysninger, send en e-post til admin@saudafjordhotell.com

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *